Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập Vệ Sinh Ôtô là trang thông tin tổng hợp, so sánh giá và các chương trình khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy, xe đạp tại các trang thương mại điện tử như tiki, sendo, shopee, lazada. Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Vệ Sinh Ôtô.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Vệ Sinh Ôtô, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Vệ Sinh Ôtô dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Vệ Sinh Ôtô hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Vệ Sinh Ôtô ngay lập tức.

2. Truy cập Vệ Sinh Ôtô

Vệ Sinh Ôtô bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Vệ Sinh Ôtô cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Vệ Sinh Ôtô mà không cần báo trước.

Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vệ Sinh Ôtô, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Vệ Sinh Ôtô là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Vệ Sinh Ôtô thông qua Website Vệ Sinh Ôtô được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Vệ Sinh Ôtô.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Vệ Sinh Ôtô ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Vệ Sinh Ôtô.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Vệ Sinh Ôtô, mà không có sự cho phép trước của Vệ Sinh Ôtô. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Vệ Sinh Ôtô không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Vệ Sinh Ôtô.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

7. Vi phạm bản quyền

Vệ Sinh Ôtô coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Vệ Sinh Ôtô vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô bằng cách gửi thông báo cho Vệ Sinh Ôtô qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

8. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Vệ Sinh Ôtô có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ.

Bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả phiếu giảm giá, các mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch) có sẵn trên Vệ Sinh Ôtô có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Vệ Sinh Ôtô không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin công bố trên Vệ Sinh Ôtô (bao gồm những thông tin về bất cứ coupon, mã giảm giá hoặc sản phẩm dịch vụ) được cung cấp bởi các bên thứ ba.

Vệ Sinh Ôtô không thể đảm bảo, và từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Vệ Sinh Ôtô (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Vệ Sinh Ôtô (bao gồm những thông tin về bất cứ khuyến mại, mã giảm giá hoặc các sản phẩm, dịch vụ).

9. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Vệ Sinh Ôtô không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

10. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Vệ Sinh Ôtô sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Vệ Sinh Ôtô

Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ qua email: tarus.sys@gmail.com