Hân hạnh phục vụ quý khách!

ĐÁNH BÓNG XE HƠI

BẢNG GIÁ ĐÁNH BÓNG XE

BẢNG GIÁ ĐÁNH BÓNG XE

Đánh bóng bằng máy đánh bóng quỹ đạo ly tâm 6 inch của Makita sẽ không để lại vết xoáy lông cừu như các máy đánh bóng thông thường khác, sản phẩm được sử dụng là 3M sẽ mang lại lớp bóng sâu và lưu lại lâu dài trên bề mặt sơn.

Đánh bóng xe

Đánh bóng xe

Đánh bóng ô tô theo quy trình 5 bước của hãng 3M