Điều kiện: 

- Nữ, từ 20 đến 25 tuổi. Giọng miền Nam chuẩn

- TN trung cấp hoặc CĐ các ngành Xã Hội, Nhân Văn, Sư Phạm, QTKD, Ngoại Ngữ, ...

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm

- Nộp hồ sơ qua email: ceo@letmewash.vn