Xe 5 chỗ nhỏ

(VND)

Xe 5 chỗ lớn

(VND)

Xe SUV & 7c

(VND)

Xe Mini Van

(VND)

3,099,000

(Sử dụng 5 chai Liqui Moly) 

3,099,000

(Sử dụng 5 chai Liqui Moly)

3,599,000

(Sử dụng 7 chai Liqui Moly)

4,099,000 

(Sử dụng 9 chai Liqui Moly)