BÁO GIÁ FILM CÁCH NHIỆT 3M CHÍNH HÃNG

TpHCM, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2018

STT

LOẠI XE

LOẠI PHIM

KÍNH LÁI

SƯỜN TRƯỚC

SƯỜN SAU

KÍNH LƯNG

NGUYÊN XE

1

4 chỗ

Tiêu Chuẩn

1,800,000

1,200,000

1,200,000

1,300,000

5,500,000

2

7 chỗ

(5 chỗ SUV)

1,800,000

1,200,000

2,400,000

1,300,000

6,700,000

3

4 chỗ

Cao Cấp

2,500,000

1,500,000

1,500,000

1,700,000

7,200,000

4

7 chỗ

(5 chỗ SUV)

2,500,000

1,500,000

3,000,000

1,700,000

8,700,000

5

4 chỗ

Siêu Cấp

3,500,000

2,300,000

2,300,000

2,100,000

10,200,000

6

7 chỗ

(5 chỗ SUV)

3,500,000

2,300,000

4,600,000

2,100,000

12,500,000