Xe 5 chỗ nhỏ
(VND)

Xe 5 chỗ lớn
(VND)

Xe SUV và 7 chỗ
(VND)

Xe Mini Van
(VND)

1,100,000

1,200,000

1,400,000

1,500,000